Η εγγραφή σε αυτόν τον ιστότοπο είναι μία εύκολη διαδικασία, απλά συμπληρώστε τα πεδία παρακάτω και θα δημιουργήσουμε ένα λογαριασμό για σας σε ελάχιστο χρόνο.

Λεπτομέρειες Λογαριασμού

Λεπτομέρειες Προφίλ

Ονοματεπώνυμο ή Όνομα Επιχείρησης, Κοινότητας, Ομάδας (απαιτείται)

Το πεδίο μπορούν να το δουν: Όλοι

Ποιος μπορεί να δει αυτό το πεδίο;
Φύλο/Ιδιότητα

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή είτε σαν φυσικό πρόσωπο, είτε σας επιχείρηση, είτε σαν ομάδα ανθρώπων.

Το πεδίο μπορούν να το δουν: Όλοι

Ποιος μπορεί να δει αυτό το πεδίο;
Ημερομηνία Γέννησης/Έναρξης/Δημιουργίας

Ημερομηνία γέννησης, έναρξης επιχείρησης ή δημιουργίας ομάδας.

Το πεδίο μπορούν να το δουν: Όλοι

Ποιος μπορεί να δει αυτό το πεδίο;
Θέλεις να γίνεις βοηθός και συνοδοιπόρος μας στις Εικονογραφίες;

Εδώ μπορείς να γράψεις με πιο τρόπο θέλεις, γνωρίζεις και έχεις τη δυνατότητα να βοηθήσεις, π.χ. Έχω γνώσεις διαδικτύου, γνωρίζω μία ξένη γλώσσα, είμαι web designer, είμαι δημοσιογράφος κλπ. Οποιαδήποτε γνώση έχεις μπορείς να τη γράψεις, διότι μπορεί μελλοντικά να μας γίνεις απαραίτητος.

Το πεδίο μπορούν να το δουν: Μόνο εγώ

Ποιος μπορεί να δει αυτό το πεδίο;