Αν τόσο μικρός κάνει τέτοια Θαύματα, όταν μεγαλώσει τί θα κάνει;+

Αν τόσο μικρός κάνει τέτοια Θαύματα, όταν μεγαλώσει τί θα κάνει;