Δεν μου λες, πόσους έσφαξες στην κατοχή;+

Δεν μου λες, πόσους έσφαξες στην κατοχή;